Produkty FRT - všeobecná charakteristika

Produkty sú rozdelené podľa veľkosti priemeru piesta tlmiča a použitia v rôznych motoristických disciplínach. Tlmiče FRT sú jedno plášťové plyno-kvapalinové s možnosťami viac stupňovej regulácie. Vonkajšími nastavovacími prvkami na externom zásobníku oleja nastavujeme , .

Nastavovacím kolieskom alebo skrutkou umiestnenou v oku piestnice nastavujeme . Tieto nastavovacie možnosti nám umožňujú rýchlo a komfortne zmeniť hodnotu útlmov tlmiča podľa zmeny charakteru trate a počasia (za sucha, mokra...)

Ďalšie nastavenia tlmiča sa vykonávajú vo vnútri zmenou základnej charakteristiky, veľkosti , a citlivosti systému .

Produkty FRT od začiatku vývoja sú optimalizované pre extrémne požiadavky motoristického športu:

  • Dobrá stabilita a trakčné vlastnosti vozidla – dosahujeme správne navrhnutým hydraulickým systémom bez kavitácie a možnosti zavzdušňovania.
  • Nízke trenie - klzne skupiny používajú materiály s nízkym koeficientom trenia PTFE, VITON, DLC, mazacie tuky s nano technológiou, ktorá pevne viaže s kovovými materiálmi.
  • Vysoká tepelná zaťažiteľnosť - použitie olejov s dobrou tepelnou viskóznou stabilitou. Regulačnými prvkami reagujúcimi na zmenu teploty a viskozity oleja. Výrobnými toleranciami použitých súčiastok.
  • Nízka hmotnosť - dosahujeme správnou konštrukciou tlmiča, pevnostnými výpočtami, vysokopevnými konštrukčnými materiálmi a dlhoročnými skúsenosťami. Pri konštrukcii sa používajú CrMoV ocele s pevnosťou 950-1100 MPa, Al-zliatiny EN7075 T6 s pevnosťou 500-540 MPa.
  • Korozivzdorná odolnosť - použitie povrchových úprav elektrolytické zinkovanie s chromatovaním, niklovanie, tvrdo chrómové klzné vrstvy, eloxovanie.
  • Ľahká údržba a servis - dosahujeme správnou konštrukciou tlmiča, montážnymi prípravkami a odbornými znalosťami servisných mechanikov.

Popri vyššie vymenovaných vlastnostiach taktiež považujeme za dôležitý priaznivý pomer cena - kvalita.