Inžiniering

Naši technickí pracovníci projektujú a konštruujú individuálne riešenie jednotlivých zákazníkov na najmodernejších počítačových systémoch. Pracujú podľa predstáv a požiadaviek zákazníka, samozrejme s ohľadom na všetky platné technické, technologické a bezpečnostné normy.

Výrobná dokumentácia je spracovávaná modernou výpočtovou technikou s účinným konštrukčným programom. Všetky zmeny vyplývajúce z výroby a poznatky z prevádzkovania sú operatívne zaznamenávané do výrobnej dokumentácie.


1. 2. 3.

návrh súčiastky tlmiča

počítačový 3D model súčiastky tlmiča

pevnostná analýza súčiastky

4. 5. 6.

výkresová dokumentácia súčiastky

kontrola rozmerov súčiastky pomocou 3D meracieho stroja

defektoskopia materialu súčiastky na počítačovom tomografe

7. 8. 9.

výstup s počítačového tomografu

vyrobená sučiastka

montážna zostava

10. 11. 12.

aplikácia súčiastky v súťažnom vozidle

galéria vyrábaných súčiastok tlmičov

polotovary súčiastky tlmičov