Telefón:

+ 421 905 302 938

INŽINIERING

TITULKA   >   INŽINIERING

INŽINIERING

Ferencz Racing Technology

FRT v rámci inžiniersko-technickej činnosti zabezpečuje:

  • vyhotovenie výrobnej dokumentácie podľa zadaných projektov alebo návrhov zákazníka, rozkreslenie uzlov.
  • Prekreslenie starej dokumentácie do 2D alebo 3D elektronickej podoby a zakreslenie dokumentácie skutkového stavu.
  • Konštrukčný vývoj a výrobu prototypov pre opakovanú a sériovú výrobu.
  • Konštrukčný vývoj a výrobu manipulátorov a manipulačných zariadení s elektrickým a pneumatickým pohonom.
  • Konštrukciu, výrobu, dodávku zariadení charakteru kusovej a malosériovej výroby podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

Naši technickí pracovníci projektujú a konštruujú individuálne riešenie jednotlivých zákazníkov na najmodernejších počítačových systémoch. Pracujú podľa predstáv a požiadaviek zákazníka, samozrejme s ohľadom na všetky platné technické, technologické a bezpečnostné normy.

Výrobná dokumentácia je spracovávaná modernou výpočtovou technikou s účinným konštrukčným programom. Všetky zmeny vyplývajúce z výroby a poznatky z prevádzkovania sú operatívne zaznamenávané do výrobnej dokumentácie.

Technické špecifiká:

  • CNC frézovanie (max. 350x600) - oceľ aj hliníkové zliatiny
  • CNC sústruženie (vrtanie vretena 70 mm)
  • CNC rezačka (250x250 mm)
  • brúsenie na plocho (150x500 mm)

Top