Telefón:

+ 421 905 302 938

TECHNOLÓGIA

TITULKA   >   TECHNOLÓGIA

TECHNOLÓGIA

Ferencz Racing Technology

Rebound – Rozťah

Reguluje veľkosť sily pri rozťahovaní tlmiča.

Low speed - Pomalý útlm

Regulácia veľkosti sily pomalého útlmu pri stláčaní tlmiča. Regulácia pomocou skrutkovača.

High speed – Rýchly útlm

Regulácia veľkosti sily rýchleho (nárazového) útlmu pri stláčaní tlmiča. Regulácia pomocou vidlicového kľúča S=18.

Activ rebound – regulácia rozťahu

Umožňuje aktívnu zmenu veľkosti sily rozťahu tlmiča podľa toho, či je tlmič zaťažený alebo nie, čo má vplyv na skrátenie času rozťahu tlmiča a tým sa zlepšuje kontakt pneumatiky s terénom, čo má za následok zlepšenie trakčných vlastností pri akcelerácií a brzdení vozidla.

Progresive damping system - hydraulická brzda dorazu

Zvyšuje účinnosť tlmiča pri jeho maximálnom stlačení a tým znižuje negatívne sily pôsobiace na vozidlo pri extrémnych nárazoch.

Hydraulic rebound brake – hydraulická brzda rozťahu

Zvyšuje účinnosť tlmiča pred jeho maximálnym roztiahnutím a tým znižuje nárazy na zavesenie kolies a tlmiča.

Rotation Spring Seat – otočná miska pružiny

Zabraňuje vzniku negatívnych síl pri stláčaní pružiny (skrúcanie pružiny) čo má vplyv na životnosť a navrhnutú silu pružiny

Anti roll system

Dual rate spring

Umožnuje zmenu charakteristiky zostavy pružín.

Needle bearing spring seat

Top